РАМУС МЕДИКАЛ - ТРАНСПОРТ НА БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ТОВАРИ

• Договор с еднократна абонаментна такса за 1 година без допълнителна месечна такса 48.00 лв. с ДДС;
• Такса за договор с медицински център- 120.00 лв.;
• Цена за извозване и изгаряне на килограм отпадък- 4.80 лв./кг.;
• Индивидуална идентификационна карта за опасен отпадък при количество над 1 кг.;
• Специални контейнери, съобразени с изискванията на МОСВ и МЗ от 6.00 лв. с ДДС- при заявка;
• Готовност за извозване целогодишно и при спешни случаи;
• Консултации и помощ при оформяне на задължителните документи и отчетни книги;
• Сертифицирана по ISO 9001:2008;

Отдел „Управление на опасни товари“ на Рамус Медикал ЕООД е специализиран, регистриран и лицензиран в МОСВ и има право на дейност по събиране и транспортиране (код Т), съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗУО, с шофьoри и консултанти с ADV сертификати.

КОНТАКТИ

ТЕЛЕФОН ЗА ЗАЯВКИ:
0882568646
София 1527,
ул. „Ангиста“ 4
office@ramusmedical.com
www.ramusmedical.com